Produktkunskapsutbildning —- Gelbatteriet

På senare tid har BR Solars säljare och ingenjörer flitigt studerat vår produktkunskap, sammanställt kundförfrågningar, förstått kundernas krav och i samarbete utarbetat lösningar. Produkten från förra veckan var gelbatteriet.

Kunder som är bekanta med BR Solar bör vara medvetna om att företaget har en långvarig närvaro i solcellsindustrin, och gelbatterier har genomgående varit en av BR Solars främsta styrkor.Gelbatterier spelar en avgörande roll i både gatubelysning och solcellssystem.Som hörnstenen i energilagring bestämmer prestanda och kvalitet hos gelbatterier till stor del den normala driften och arbetstiden för gatubelysningar och solcellssystem.Under utbildningsprocessen är det viktigt att inte bara skaffa sig en grundlig förståelse för de grundläggande prestandakunskaperna för gelbatterier utan också att utveckla de färdigheter som krävs för att ta itu med olika onormala batteriproblem, såsom batteriförluster och oregelbundenheter i spänningen.

 

 träning-av-gel-batteriträning-av-gel-batteri

 

Som en professionell tillverkare och exportör har vi rik erfarenhet.Vi kan också tillhandahålla certifikat och certifiering som CE, EMC, MSDS, etc. Vi kan tillhandahålla professionell och perfekt försäljningsservice, men också ta full hänsyn till eftermarknadsinstallationsvägledning.Så välkomna din förfrågan!Vi väntar på dig!

 

Attn: Mr Frank Liang

Mob./WhatsApp/Wechat:+86-13937319271

Email: sales@brsolar.net


Posttid: 2024-07-07